Dla podmiotów gospodarczych:

-Prowadzenie rejestrów VAT;
-Rozliczanie podatku VAT podmiotów zagranicznych;
-Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
-Prowadzenie KPiR:
-Prowadzenie ewidencji dla ryczałtu ewidencjonowanego;
-Sprawy kadrowe i płacowe;
-Wniosek w sprawie opłaty środowiskowej.

Dodatkowo oferujemy:

-pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych;
-przygotowanie wniosku ORD-IN
-pomoc w prowadzeniu akt osobowych pracowników;
-fachową i rzeczową poradę;
-pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych;
-reprezentowanie przed urzędami skarbowymi i ZUS.

Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej oferujemy:

-przygotowanie rozliczenia rocznego;
-przygotowanie wniosków o zwrot VAT od zakupu materiałów budowlanych;
-pomoc przy rozwiązywaniu problemów z ZUS.

Ważne:

w rozliczeniach rocznych uwzględniamy dochody z pracy najemnej, wykonywanej poza granicami kraju (PIT36 + ZG)