Dla podmiotów gospodarczych:

– Prowadzenie rejestrów VAT;
– Wysyłanie plików JPK_VAT: obowiązkowych i „na żądanie US”
– Rozliczanie podatku VAT podmiotów zagranicznych;
– Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
– Prowadzenie KPiR:
– Prowadzenie ewidencji dla ryczałtu ewidencjonowanego;
– Sprawy kadrowe i płacowe;
– Wniosek w sprawie opłaty środowiskowej.
– Przygotowanie i wysyłka INTRASTAT

Dodatkowo oferujemy:

-pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych;
-przygotowanie wniosku ORD-IN
-pomoc w prowadzeniu akt osobowych pracowników;
-fachową i rzeczową poradę;
-pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych;
-reprezentowanie przed urzędami skarbowymi i ZUS.

Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej oferujemy:

-przygotowanie rozliczenia rocznego;
-pomoc przy rozwiązywaniu problemów z ZUS.

Ważne:

w rozliczeniach rocznych uwzględniamy dochody z pracy najemnej, wykonywanej poza granicami kraju (PIT36 + ZG)