Licencjonowane Biuro Rachunkowe Bielsko-Biała

Aktualności

JPK

Tematem,który od pewnego czasu porusza przedsiębiorców,jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza podział przedsiebiorców na: dużych, średnich, małych i mikro.Poniżej informacje dotyczące firm, którymi zajmuje się biuro takie jak nasze, czyli małych i mikroprzedsiębiorców.

 Mali przedsiębiorcy

Od 1 stycznia 2017 roku, co miesiąc będą przesyłać dane z ewidencji VAT w formacie JPK.

  • Od 1 lipca 2018 r. - obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych w formie JPK – na wezwanie organów podatkowych.

Mały przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Mikroprzedsiębiorcy

  • Od 1 stycznia 2018 roku, co miesiąc będą przesyłać dane z ewidencji VAT w formacie JPK.
  • Od 1 lipca 2018 r. - obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych w formie JPK – na wezwanie organów podatkowych.

Mikroprzedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 Odpowiedzialny za przesyłanie danych w formacie JPK  jest przedsiębiorca, jednak ustawa nie mówi, że musi to zrobić osobiście. Może to wykonać w jego imieniu np. biuro rachunkowe :)

Mając na uwadze dobro naszych Klientów, przeanalizowałysmy dane księgowe i kadrowe i każdy z Klientów zostanie wcześniej poinformowany o ciążących na nim dodatkowych obowiązkach. Program księgowy, na którym pracujemy, już teraz umożliwia przesyłanie danych w wymaganym formacie.